Înscriere

Formular de înscrierea la programul de reciclare:

Conditii de utilizarePreambul
Site-ul www.bucovina-verde.ro este proprietatea companiei Bucovina Verde SRL. o societate cu răspundere limitată ce funcționează în conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Horodnicul de Jos, Nr. 795 C, DN2H, jud. Suceava, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J33/402/2011, Cod Fiscal RO 28353975 (''Compania'' sau ''BV''), care poate fi contactata pe adresa de e-mail: contact@bucovina-verde.ro. Pe parcursul prezentelor Condiții de utilizare ne vom referi la site prin sintagma ''Bucovina-verde.ro'' sau ''Site''.

Prin utilizarea site-ului www.Bucovina-verde.ro și/sau al oricărui serviciu oferit prin intermediul site-ului, se consideră că utilizatorul a citit, înțeles și acceptat integral Condițiile de utilizare ale Site-ului. Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul, utilizatorii acceptă, fără limitări sau calificări, aceste condiții și iau la cunoștința că orice alte acorduri între utilizatori și BV sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, utilizatorii sunt rugați sa părăsească Site-ul.Descrierea serviciului
Bucovina-verde.ro a fost realizat de către Bucovina Verde SRL și este pus la dispoziția celor interesați de reciclare/colectare/sustenabilitate. În prezent, Site-ul asigura o platformă online de înregistrare la serviciile de colectare și reciclare separată a deșeurilor plastice, metalice, hârtie-carton, sticlă și lemn oferite de BV către companiile sau persoanele fizice din zona Județului Suceava. Compania oferă gratuit containere și saci pentru colectare, ori de câte ori este solicitat acest lucru de către un client. Siteu-ul Bucovina-Verde oferă și un magazin on-line pentru achiziționarea produselor finite sau a deșeurilor în forme semi-finite, realizate din materialele reciclate colectate în urma programului de colectare/sortare.Servicii de plată online
Serviciului Bucovina-verde.ro pune la dispoziție funcții de conectare și comunicare automată cu servicii externe de plată online. Activând funcția de încasare facturi online, facturile vor putea fi plătite online, prin transferuri bancare sau prin plata la livrare, iar plata se va înregistrată automat în cazul celor online și a transferului bancar. Pentru activarea funcției de încasare facturi online trebuie să fii înregistrat la un serviciu extern de plată online. Compania nu își asuma responsabilitatea pentru relația ta cu managerii de plăți sau cu privire la buna funcționare a serviciilor managerilor de plăți.

Managerul de plăți partener al serviciului BV este PAYU. Mai multe informații găsești aici: www.payu.ro. Serviciului Bucovina-verde.ro îți pune la dispoziție un formular în care poți introduce informațiile necesare pentru crearea unui cont PAYU. Aceste date vor fi trimise cu acordul tău către serviciul PAYU pentru crearea unui cont. De asemenea, datele furnizate vor fi publicate la adresa web specificată în formular.

Dacă ai un cont PAYU, poți salva codul comerciant și cheia de codare folosind formularul pus la dispoziție în acest scop. Din acest moment funcția de încasare facturi online va fi activă.

Colectarea datelor
Compania se angajează să protejeze datele cu caracter personal furnizate de persoanele sau companiile cu care colaborează. Pentru a ne asigura că datele dvs. personale sunt în siguranță, comunicăm în mod regulat politica de protecție a datelor cu caracter personal precum și instrucțiunile de lucru referitoare la acest aspect, tuturor clienților BV și urmărim aplicarea cu strictețe a măsurilor de protecție a vieții private în cadrul organizației.

Această politică de protecție a datelor cu caracter personal descrie practicile noastre privind colectarea, utilizarea și transferul datelor comunicate direct sau indirect organizației noastre, precum și modul de utilizare a datelor cu caracter personal în scopul furnizării serviciilor.

Dacă, din orice motiv, termenii stabiliți în cadrul acestor condiții de utilizare a datelor cu caracter personal, nu sunt acceptabili pentru dvs., aveți posibilitatea de a ne comunica acest lucru și eventual puteți solicita detalii sau explicit, ștergerea datelor dvs., prin trimiterea mesajului la adresa menționată în preambul (contact@bucovina-verde.ro).Informații personale colectate
Compania, în calitate de operator autorizat, prelucrează datele cu caracter personal furnizate prin completarea formularelor online pentru colectare/reciclare dar și prin completarea formularelor de angajare atunci când se aplică pentru locurile de muncă.

Prin participarea la programul de reciclare, participanții consimt în mod expres, în mod liber și în cunoștința de cauza că BV va colecta, stoca, extrage, consulta și utiliza datele cu caracter personal înscrise în formularele de înregistrare.

Compania tratează datele cu caracter personal într-o manieră compatibilă cu cerințele Directivei UE 95/46/EC și cu cele ale Regulamentului 679/2016 (GDPR).

Compania nu solicita și nu prelucrează date cu caracter personal din categoriile speciale ci doar date non-sensibile necesare și relevante pentru furnizarea serviciilor, cu excepția cazului în care este necesar din punct de vedere legal. Datele considerate sensibile sau cu caracter special ar putea fi, dar nu se limitează la, informații referitoare la rasă sau etnie, opinii politice, religie, calitatea de membru al sindicatelor, sănătate, preferințe sexuale sau cazier judiciar.

Datele colectate și prelucrate de noi includ date cu caracter personal, cum ar fi: nume, prenume, adresa de domiciliu, data nașterii, cetățenia, date de contact, e-mail, telefon, numele firmei etc. Pentru angajări și aplicații de angajare on-line, datele se extind la informații privind educația, locurile de muncă din trecut sau prezent, abilitățile tehnice sau IT, ocupații în timpul liber etc., în funcție de complexitatea CV-ului sau a scrisorii de intenție.

Temeiul legal de prelucrare a datelor menționate, de către BV. îl reprezintă, după caz, îndeplinirea obligațiilor legale, interesul legitim sau consimțământul.Utilizarea și comunicare informațiilor personale
Compania, în scopul furnizării serviciilor, poate comunica datele dumneavoastră cu caracter personal partenerilor săi care asigura un nivel similar de protejare a datelor cu caracter personal, cu cel prezentat în cadrul acestor condiții de utilizare a datelor cu caracter personal, pe baza acordurilor semnate cu aceștia.Moduri în care utilizam și/sau comunicam datele dvs. cu caracter personal :

Scopul efectuării prelucrării categoriilor de nume, prenume și data nașterii, localitate/județ sau reședința este eliberarea unor eventuale reduceri de pe magazinul online și pentru a asigura transportul deșeurile de la adresa clienților și pentru deplasarea către adresa clienților;
Utilizarea informațiilor personale mai poate fi făcuta pentru actualizarea datelor, evaluări, răspunsuri la cereri, contacte telefonice, comunicări comerciale;
Scopul prelucrării datelor privind numărul de telefon și adresei de mail este acela de a comunica clientului diferitele campanii comerciale sau actualizări ale prezentei politici dar și comunicare diverse;
Informațiile primite de BV de la clienții săi, inclusiv datele de contact, sunt colectate, păstrate și utilizate, la nivelul de protecție necesar.
Informațiile personale colectate de către BV sunt utilizate numai în scopurile prezentate.

Persoanele vizate au următoarele drepturi:

Dreptul de acces – aveți dreptul să solicitați o copie a informațiilor pe care le deținem despre dvs.
Dreptul la rectificare – aveți dreptul să corectați datele pe care le deținem despre dvs., care sunt inexacte sau incomplete
Dreptul de a fi uitat – în anumite circumstanțe puteți cere ca datele pe care le deținem să fie șterse din evidențele noastre.
Dreptul la restricționarea prelucrării – dacă există anumite condiții, aveți dreptul să restricționați procesarea.
Dreptul la portabilitate – aveți dreptul ca datele pe care le deținem să fie transferate unei alte organizații.
Dreptul de a formula obiecții – aveți dreptul să vă opuneți anumitor tipuri de procesare, cum ar fi marketingul direct.
Dreptul de a se opune prelucrării automate, inclusiv profilarea – aveți, de asemenea, dreptul de a nu fi supus efectelor juridice ale prelucrării automate sau profilării.
Compania, la cererea dumneavoastră, vă poate confirma dacă și ce informații deține despre dvs. precum și modul în care acestea sunt procesate. În cazul în care Compania refuză o cerere a dvs., de exemplu, în baza dreptului de acces, vă vom oferi explicația acestei decizii, pe care la rândul sau aveți dreptul să o contestați în mod legal.

Dacă în orice moment decidem să folosim datele personale într-o manieră diferită de cea declarată în momentul în care a fost colectată, vom face acest lucru public, vă vom anunța și vă vom oferi posibilitatea de a alege dacă putem sa folosim sau nu informațiile dvs. în acest mod diferit.

În cazul în care Compania este obligată de un act normativ (lege, statut, regulament, decizie) ordonanța sau hotărârea judecătorească să comunice date cu caracter personal, conformarea va fi îndeplinita fără informarea sau acordul persoanei vizateSecuritatea informațiilor
Pentru a preveni accesul neautorizat, pentru a menține acuratețea datelor și a asigura utilizarea corectă a datelor, implementam măsuri de securitate fizică, IT și organizaționale rezonabile și adecvate pentru a proteja eficient toate datele cu caracter personal pe care le colectam/stocam/prelucram.

În vederea îmbunătățirii măsurilor prezentate în actualele condiții de utilizare și de protecție a datelor cu caracter personal, vom depune toate eforturile pentru a ne asigura că datele sunt corecte, complete, actualizate și relevante pentru utilizarea dorită iar modificările ce vor surveni vor fi descrise în versiunea actualizata

Compania va testa și revizui periodic eficienta măsurilor pentru a proteja datele față de riscurile de pierderi, utilizări incorecte, acces neautorizat, dezvăluire, modificare sau ștergere/distrugere fără drept. Furnizarea de informații personale de către dvs. este în întregime voluntară și aveți dreptul să nu furnizați informații personale.

Dacă aveți nevoie de asistență pentru accesarea, actualizarea, corectarea sau ștergerea informațiilor personale sau dacă nu mai doriți serviciile noastre, puteți trimite oricând o solicitare în acest sens la adresa de e-mail: contact@bucovina-verde.ro.Modificări ale politicii de protecție a datelor cu caracter personal
BV își rezervă dreptul de a modifica Politica de protecție a datelor cu caracter personal oricând este necesar. Dacă există modificări semnificative acestea se vor reflecta în timp util în versiunea actualizata a acestui document. Puteți reveni periodic la această politică de protecție a datelor cu caracter personal pentru a fi informat privind cea mai noua versiune a acestui document.Durata stocării/prelucrării
Durata stocării/prelucrării datelor cu caracter personal este nelimitată iar datele pot fi șterse oricând la cererea clientului sau a persoanelor care au completat formularele de pe pagina bucovina-verde.ro.Drepturi de autor
Proprietatea Conținutului Site-ului și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile ("Conținut") aparține BV sau al altor persoane cu toate drepturile rezervate cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conținut care consta într-o marca, logo sau marca de serviciu reprezinta marca înregistrata și neînregistrata a BV sau a altor persoane. Cu excepția celor prevazute în Condițiile de Utilizare, este interzisa utilizarea, distribuirea, modificarea, copierea, transmiterea, expunerea, refolosirea, reproducerea, publicarea oricărui Conținut, fără permisiunea în scris a BV.

De asemenea, va informam ca BV își va asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuala în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul la acționarea în instanta a celor vinovați de încălcarea dreptului sau de proprietate intelectuala, în conformitate cu legislația romana în vigoare în materie civila și penala.Utilizarea Site-ului
BV își rezerva dreptul de a restricționa, în mod liber și necondiționat, accesul oricărui sau tuturor utilizatorilor la informațiile conținute pe Site sau la utilizarea oricărui serviciu al companiei.

În momentul restricționării, precum și în momentul încetării în orice alt mod a existentei dreptului utilizatorilor de a utiliza Bucovina-verde.ro și serviciile oferite prin intermediul Bucovina-verde.ro spre exemplu, însa fără a se limita la suspendarea sau încetarea furnizării serviciilor oferite fata de un utilizator sau fata de toți utilizatorii, aceștia se obliga:

a) sa inceteze utilizarea Site-ului si
b) sa distrugă orice copii făcute după orice parte a conținutului sau.
BV nu este și nu poate fi ținută sub nicio forma și în nicio împrejurare, răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaților) și sumele pentru înțelegerile legate de orice proces, pretenție sau acțiune depusa de către un terț împotriva BV drept rezultat al:

a) neglijentei, proastei reprezentări, erori sau omisiuni din partea utilizatorilor
b) încălcării din partea utilizatorilor a Condițiilor de Utilizare și a legislației aplicabile.
Prin utilizarea Bucovina-verde.ro sunteți de acord sa nu folosiți niciun sistem automat, care accesează Site-ul într-o maniera care trimite mai multe mesaje de cereri sau de orice alt tip, simultan sau succesiv site-ului Bucovina-verde.ro

Este interzisa folosirea Site-ul pentru a afisa sau transmite orice fel de material avand caracter amenintator, fals, inselator, abuziv, anticoncurential, de hartuire, licentios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau incuraja un comportament infractional sau ar putea constitui o fapta ilicita ce atrage raspunderea civila sau ar incalca in orice alt mod legea.

BV va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate sa aplice legea și se va conforma cu orice sentința judecătorească prin care se cere sau se ordona BV sa dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului; și este de asemenea interzis utilizatorilor sa utilizeze Site-ul în scopuri publicitare sau pentru orice fel de cerere/oferta cu caracter comercial.Lipsa garanțiilor
Întreg conținutul acestui Site poate fi modificat și este oferit ''ca atare'' fără a se oferi nicio garanție de niciun fel, astfel cum este stipulat la punctul 10, fie aceasta expresa sau implicita.Exonerarea de Raspundere
Utilizatorii își asuma întreaga responsabilitate privind pagubele ce le-ar putea fi cauzate lor sau unor terți prin utilizarea site-ului. BV și societățile sale afiliate, funcționarii, directorii, agenții sau orice alta parte implicata în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natura, ce ar rezulta din sau în legătura cu utilizarea acestui site, a conținutului sau, sau a serviciilor furnizate prin intermediul site-ului.

De asemenea, BV nu își asuma nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio dauna (inclusiv cauzata de viruși informatici) fata de utilizatori sau terți în urma accesării sau utilizării acestui Site, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe Bucovina-verde.roRevizuirea Conditiilor de Utilizare
BV are dreptul în orice moment și fără notificare prealabila, sa revizuiască, sa modifice sau sa actualizeze în tot sau în parte prezentele Condiții de Utilizare. Utilizatorii sunt obligați sa respecte oricare și toate asemenea revizuiri și se obliga sa viziteze în mod periodic aceasta pagina a Site-ului pentru a lua la cunoștința Condițiile de Utilizare actualizate.Legislatie aplicabila si Jurisdictie
Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instantele competente din România vor avea jurisdicție exclusiva asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătura cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul Site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest Site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

Începe să tastezi termenul de căutare mai sus și apasă Enter pentru a căuta. Apasă ESC pentru a anula.

Înapoi sus